Participatiewet

Wat is de participatiewet? En wat betekend dit voor uw bedrijf?

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong samen. De participatiewet heeft als doel dat jong gehandicapten gaan werken naar vermogen.

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Het gaat om mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen van UWV een Wajong-uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Jong gehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. En hulp bij het vinden van geschikt werk. 

UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van mensen met een Wajong-uitkering van voor 2015 herbeoordelen. Je houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV. Hoe hoog die is, hangt af van de herbeoordeling. Wajongers zonder mogelijkheden om te werken, behouden hun uitkering van 75% van het minimumloon. Wajongers die (deels) kunnen werken, krijgen hulp bij het vinden van geschikt werk. De hoogte van de uitkering gaat voor hen wel veranderen. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

De quotumwet

De Quotumwet arbeidsgehandicapten ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. De Quotumwet houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers straks verplicht zijn om een percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Behalen ze dit percentage niet, dan volgt een boete.

Onder het Quotum vallen helaas alleen mensen die na 2015 nog in de Wajong of in de WSW zitten, en bijstandsgerechtigden die niet meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking die in WIA of in de WAO zitten of die niet uitkeringsgerechtigd zijn, niet onder het quotum vallen.

Bron: Rijksoverheid

De Participatiewet staat hoog op de agenda bij de overheid en werkgevers. Bij Ctalents gingen diverse CEO's rond de tafel. In het aardedonker praten zij over de actuele onderwerpen rondom het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Zie hieronder de video, de ondertiteling kunt u aan zetten.

Participatiewet