Hulpmiddelen voor werken met een auditieve beperking

Heb jij een auditieve beperking en wil je weten wat de mogelijkheden zijn wat betreft ondersteunende technologie? Of wil je als werkgever meer informatie over dit onderwerp? In deze blog praten we je bij over welke mogelijkheden er zijn voor het gebruiken van hulpmiddelen voor een medewerker die een auditieve beperking heeft. We vertellen je hoe je ervoor zorgt dat jij of je werknemer zo goed mogelijk ondersteunt wordt en hoe de beperking geen belemmering meer hoeft te zijn.

Als je te maken hebt met een auditieve beperking is het belangrijk dat je bekend bent met de juiste hulpmiddelen en de implementatie van deze hulpmiddelen in jouw werkomgeving. Gelukkig is er al veel te kiezen als het gaat om hulpmiddelen bij een auditieve beperking. Omdat mensen en werkplekken verschillend zijn zetten we een paar hulpmiddelen voor je op een rij.

Om te beginnen zijn er verschillende soorten mogelijkheden voor software, zoals speciale software om te kunnen tekst-telefoneren. Ook is er software die gesproken taal live omzet in geschreven tekst. Een voorbeeld hiervan is Speaksee. Speaksee zet spraak om naar tekst tijdens fysieke groepsgesprekken. Ook herkent Speaksee wie er spreekt, door elke spreker een aparte kleur te geven. Zo wordt tijdens een groepsgesprek niet alleen duidelijk wat er wordt gezegd, maar ook wie het zegt. Er wordt live ondertiteld, waardoor een dove/slechthorende ook kan deelnemen aan het gesprek. Zie Speaksee voor meer informatie.

Ook als het om hardware gaat is er veel mogelijk. Zo is er communicatieapparatuur beschikbaar, zoals teksttelefoons en beeldtelefoons. Gehoorapparaten vallen ook in deze categorie. Een cochleair implantaat kan een oplossing zijn. Dit implantaat vervangt de functie van het binnenoor dat niet goed werkt. Het zorgt dat het geluid rechtstreeks naar de gehoorzenuw wordt verzonden, verbeteren de helderheid van het geluid en vergroot het vermogen om gesprekken te begrijpen. Bekijk de website van Cochlear voor meer informatie.

Een ander hulpmiddel is de inzet van tolken. Tolken vertalen wat er wordt gezegd van gebarentaal naar gesproken taal en omgekeerd. Er zijn verschillende soorten tolken: een gebarentolk (gesproken taal wordt omgezet naar gebaren en omgekeerd), een schrijftolk (de communicatie wordt via een speciaal toetsenbord omgezet in geschreven taal) of een combitolk (een combinatie tussen een gebaren- en een schrijftolk). Zie Nbtg.nl voor meer informatie.


Tags:
Blog
Doof of slechthorend

Blog

 
 

Ontdek jij je verborgen talent?

Meld je aan via ons contactformulier en geef je talent de kans op ontdekking