Checklist voor ontwikkelen inclusiebeleid

Je organisatie heeft haar visie op het gebied van diversiteit, inclusie en/of de participatiewet/banenafspraak vertaald naar beleid. Daarmee is met je inclusiebeleid de eerste stap naar succes gezet.

Graag delen we onze checklist met je met daarin de te doorlopen stappen om tot ontwikkeling en uitvoering van inclusiebeleid te komen.

 • Beweegredenen om een inclusiebeleid te voeren zijn duidelijk en SMART geformuleerd.
 • Deze redenen en motieven sluiten aan bij bestaande initiatieven, processen of onderwerpen die uw organisatie in beweging zetten.
 • Lange termijn visie op diversiteit en inclusie is vastgesteld.
 • Huidige stand van zaken is bekend met betrekking tot de diversiteit van mensen met een beperking in:
 1. Het personeelsbestand.
 2. Het identificeren van fysieke barrières.
 3. Het identificeren van communicatieve barrières.
 4. Het identificeren van gedragsfactoren.
 • Stakeholders zijn benoemd en hebben een rol: formeel en informeel.
 • Er zijn realistische en meetbare doelen gesteld.
 • Het budget is duidelijk gedefinieerd.
 • Benoem de doelgroepen en de vertaling hiervan in benodigdheden en kanalen.
 • Formuleer het proces en de inhoud van het diversiteitsbeleid en:
 1. Bied bedrijfsonderdelen daarbij zo mogelijk verschillende keuzemogelijkheden. Past het om flexibel om te kunnen gaan met het bestaande functiehuis? Gaat het om het realiseren van jobcreatie, stageplekken of echt werk?
 2. Neem de barrières weg zoals de fysieke, communicatieve en gedragsfactoren.
 • Communicatie- en draagvlakplan.

Praktische tips voor draagvlak creatie

Zet op uw event eens een Sign Language Coffee Bar in, organiseer een diner/lunch in het donker, gebruik inspiratiefilmpjes van mooie in- of externe voorbeelden of boek eens een blinde spreker over dit onderwerp. Laat mensen vooral zelf de kracht ervaren van mooie voorbeelden.

 • Evaluatiemomenten zijn duidelijk.
 • Beleid is niet alleen gericht op werving en aannemen van talent maar ook op duurzaam succesvol zijn.
 • Pas, indien nodig, het beleid aan. Wees flexibel en dynamisch: het is een relatief nieuw onderwerp waarvan u, terwijl u zich ermee bezighoudt, juist enorm veel opsteekt.
 • Inventarisatie van de pragmatische pijnpunten die omhoog komen. Zorg dat iemand verantwoordelijk is om de oplossingen hiervoor te organiseren.

Tags:
Blog

Blog

 
 

Ontdek jij je verborgen talent?

Meld je aan via ons contactformulier en geef je talent de kans op ontdekking