Hoe pak je het re-integratieproces (1ste en 2de spoor) van een blinde of slechtziende werknemer goed aan? 

Heb je als werkgever te maken met een werknemer die (plotseling) visueel beperkt is? Wil je weten welke processen er in gang moeten worden gezet? En hoe je ervoor kunt zorgen dat het re-integratieproces zo soepel mogelijk verloopt? In de praktijk blijkt dat er veel mogelijkheden zijn voor werknemers met visuele beperking om de huidige baan te behouden. Hiervoor kunt u ondersteuning en advies krijgen van externe partijen waaronder Babbage en Ctalents. Laat je dus goed informeren en ga gezamenlijk kijken naar wat er nog wél kan. 

Een werknemer die plotseling visueel beperkt is, wat nu?

Bij een werknemer die (plotseling) visueel beperkt is geworden ben je als werkgever verplicht om hem/haar te begeleiden naar terugkeer naar eigen werk of naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Maar hoe pak je dit nu aan? Wat zijn eigenlijk de (on)mogelijkheden?

De Wet verbetering Poortwachter (wvp) stelt dat er een aantal stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk gaat. Deze stappen doorlopen de werknemer en werkgever samen. De Wet verbetering Poortwachter heeft als doel het tegengaan van langdurig verzuim door ziekte.

Allereerst bekijkt de bedrijfsarts de situatie. De bedrijfsarts kijkt met de werknemer wat nodig is en maakt een probleemanalyse waarin je als werkgever een advies krijgt. Vervolgens wordt er een Plan van aanpak opgesteld. Als werkgever denk je na over wat er nog wél mogelijk is, de werknemer denkt hierin ook mee. Wij zien vaak dat beide partijen niet op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en onmogelijkheden in deze tijd vol technologische nieuwe ontwikkelingen, inzet van de experts die het meeste succes hebben met duurzame inzet van mensen met een zintuiglijke uitdaging is hierbij essentieel. Ook het tijdig inzetten van deze kennis kan langdurig ziekteverzuim en onnodig leed voorkomen. Als werkgever bewaak je het plan en zorg je voor een goede begeleiding. De wet verplicht werkgevers en werknemers tevens om elke zes weken voortgangsgesprekken te houden. Er wordt tijdens deze gesprekken telkens gekeken naar de ontwikkelingen en naar wat de volgende stap is. Als werkgever ben je verplicht een re-integratiedossier bij te houden. Alle re-integratie inspanningen worden bijgehouden in dit dossier. 

In het kort: wat kan je direct doen?

  • Bedrijfsarts inschakelen
  • Oriëntatie en vaststelling van de problematiek inclusief werkplekonderzoek: In deze fase wordt de stand van zaken bepaald, betreffende het zicht van de werknemer, de toegankelijkheid van de werkplek en van de talenten van de werknemer. (Ctalents en Babbage bieden hierin een hooggewaardeerd aanbod in)
  • Re-integratiedossier bijhouden

Loondoorbetaling

Zodra een werknemer zichzelf ziek meldt zal hij/zij gewoon worden doorbetaald door jou als werkgever. Dit is vastgelegd in de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz). Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Mits de zieke werknemer na twee jaar een WIA-uitkering krijgt stopt in principe na twee jaar de verplichting tot loondoorbetaling. Indien je als werkgever te weinig hebt gedaan aan de re-integratie kan je verplicht worden tot doorbetaling van maximaal nog één jaar.

De (eerstejaars) evaluatie 

Indien je werknemer na 1 jaar nog niet (helemaal) is teruggekeerd naar werk bespreek je de vervolgstappen tijdens de eerstejaarsevaluatie. Je werknemer is pas volledig hersteld als de oorspronkelijke arbeidsuren weer zijn gehaald. Bij een eerstejaarsevaluatie moet er een evaluatie worden opgesteld. Dit formulier bevat vragen en is te downloaden bij het UWV. De werkgever wordt op dit moment tevens verplicht om een externe partij te kiezen voor ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld een arbodienst zijn of een bedrijf die arbeidsdeskundigen in dienst heeft. 

De eerstejaars evaluatie is een omslagpunt in het re-integratieproces waarbij een nieuw plan wordt opgesteld. Hierin staat beschreven of er wordt gekeken naar terugkeer naar de eigen functie of naar andere functies binnen of buiten de organisatie. 

Ondersteuning van een externe partij 

De meest gekozen trajecten die worden doorlopen wanneer een werknemer te maken krijgt met een visuele beperking worden van oudsher geboden vanuit de zorginstellingen Visio en Bartiméus. Een minder bekend maar een goed alternatief met hogere duurzaamheidscijfers, is het traject wat social enterprises Babbage en Ctalents aanbieden. Dit traject is een adviestraject en houdt in dat er een onderzoek plaatsvindt op de werkplek zelf en dat er een op maat pragmatisch advies wordt uitgebracht. De visie van Babbage en Ctalents vormt het uitgangspunt van het onderzoek. Er wordt voornamelijk gekeken naar welke compensatie vaardigheden de werknemer nodig heeft om de functie te kunnen blijven doen. Door bijvoorbeeld de functie anders in te richten, talenten meer te gebruiken of een workflow aan te passen. Er zal worden gekeken naar alle knelpunten die kunnen worden weggenomen zodat iemand zijn huidige functie kan behouden. Voor een aanvullend specialistisch onderzoek zoals een low-vision onderzoek of een visueel functieonderzoek worden de expertisecentra Visio en Bartiméus ingeschakeld. Op die manier krijgen de werkgever en werknemer op alle onderdelen van het re-integratietraject de best mogelijk ondersteuning. 

Er zijn 3 fases in dit programma:

    • Fase 1: Oriëntatie en vaststelling van de problematiek inclusief werkplekonderzoek
    • Fase 2: Ontwikkeling van de werknemer en bijbehorende werkplek (indien blijkt uit Fase 1 dat dit mogelijk is)
    • Fase 3: Naar werk: In deze fase worden de mogelijkheden van de werknemer bij de werkgever onderzocht en wordt er eventueel verder gekeken dan de huidige werkgever. 

In de praktijk blijkt er vaak veel mogelijk te zijn

Megan achter haar bureauEr zijn talrijke voorbeelden van werknemers die ondanks hun visuele beperking een goede functie hebben gevonden en weten te behouden. Zo lees je hier hoe Megan een baan vond waar ze haar talenten kan inzetten. Ze schrijft in haar blog: ‘Toen ik na mijn afstuderen via LinkedIn werd benaderd door Ctalents, was hun hulp meer dan welkom. Ik herkende mezelf in hun visie op de mogelijkheden en kansen van werken met een zintuiglijk ‘hindernisje’. Hun inzet, ervaring en connecties hielpen mij op weg en… een lang verhaal kort: ik werk nu alweer ruim een halfjaar met heel veel plezier bij de ABN AMRO. Ik ben managementassistente van het team Commercial Banking in Eindhoven, klinkt goed toch?’

Ook Mozes vond via Mozes en man met bloemenCtalents een mooie baan, hier kan hij laten zien dat hij als slechtziende jurist heel goed werk kan leveren. Over de samenwerking met Ctalents zegt Mozes: ‘Met een zeer professionele aanpak hebben de verschillende medewerkers van Ctalents mij geholpen om de moeilijke weg naar een baan te begrijpen en te realiseren. En met succes: dankzij hun hulp kon ik aan de slag bij ABN AMRO Bank, waar ik nu werk als Senior KYC Analist.’ Lees hier een blog van Mozes

Meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd in het traject van Babbage en Ctalents? 

Neem contact op met mileen@ctalents.nl voor een kennismaking en een aanbod op maat. 

Over de uitvoerende partijen:

Ctalents is de verbindende schakel tussen werkgevers en mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Gespecialiseerd in kandidaten met een zintuiglijke uitdaging, doet Ctalents dit door te kijken naar de talenten van de kandidaat en de daarbij passende mogelijkheden. Ctalents biedt trainingen en begeleiding aan voor, naar en tijdens werk en heeft als doel om duurzaam de werkloosheid te verlagen van mensen met een zintuiglijke uitdaging. 90% van de kandidaten die een programma succesvol hebben doorlopen van Ctalents zijn na 1 jaar nog succesvol aan het werk.

Babbage levert hulpmiddelen en verzorgt softwarematige aanpassingen voor personen met een visuele of motorische beperking. Daarbij biedt Babbage technische- en computer trainingen aan om vervolgens efficiënt binnen werksituaties met de aanpassingen aan de slag te gaan.


Tags:
Blind of slechtziend
Diensten werkgevers
Werkgevers

Blog

 
 

Ontdek jij je verborgen talent?

Meld je aan via ons contactformulier en geef je talent de kans op ontdekking