Persbericht Ctalents Diamond Awards

Utrecht, 13 mei 2018

Afgelopen zaterdag zijn tijdens het muzikale event 'Dutch Harp Festival' in TivoliVredenburg te Utrecht voor het eerst de Ctalents Diamond Awards 2018 uitgereikt.

Deze Awards zijn door Ctalents in het leven geroepen om de personen en bedrijven die écht het verschil maken op het gebied van inclusie en woorden omzetten in daden met een Award te waarderen. Ctalents wil de wereld inspireren en de unieke talenten van mensen met een zintuiglijke uitdaging laten zien. Dit kunnen wij niet alleen en hebben we de hulp van personen en bedrijven bij nodig. Zaterdag hebben we de voorlopers, ambitieuzen en inspiratoren op het gebied van inclusie in de spotlight gezet door de uitreiking van 3 specifieke Awards.’ Er waren meerdere nominaties en op de middag zelf werd door een jury, bestaande uit:

Chantal Nijkerken – de Haan:  Lid VVD tweede kamer fractie, woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Esther Raats Costee: Commissaris bij Van Spaendonck Groep B.V. en Zakenvrouw van het jaar 2006
Aart van der Gaag: Commissaris 100.000 banen
Bart Karis: Oud CEO van Zeeman Textielsupers
Sharon Veerbeek: Senior Consultant Forensic Services bij PwC

De Inspirator Award werd uitgereikt aan de persoon die een echte inspirator is voor anderen! Hij zorgt er daadwerkelijk voor dat zintuiglijk talent goed in de organisatie wordt ingezet en motiveert anderen ditzelfde te doen.

De Award is gewonnnen door Sven Romkes van ABN AMRO. Sven is inmiddels bijna een landelijke bekendheid op het gebied van diversiteit en inclusie voor mensen met een beperking. Hij zet zich al jaren met hart en ziel in om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, en te houden. Zintuigelijk beperkten horen hierbij en daarom heeft Sven ervoor gezorgd dat er in Circl plaats is voor een Gebaarista bar, met permanente bezetting. Ook laat hij geen gelegenheid voorbij gaan of hij kijkt of er ruimte is om het concept van de Gerbaarista bar onder de aandacht te brengen en te promoten. Hij is er mee druk bezig om ook in onze grotere kantoren in het land Gebaarista bars te laten plaatsen. Als gevolg van deze initiatieven heeft het concept van de Gebaarista bar onlangs ook aandacht gekregen in een uitzending van Nieuwsuur.

Hiernaast is onze dove hypotheekadviseur uniek. Zij geeft via de webcam hypotheekadvies in gebarentaal aan doven en slechthorenden. Het is echt door zijn inzet dat onze organisatie een van de voorlopers op het gebied van het aan het werk helpen van arbeidsbeperkten in Nederland is. De uitstroom van geplaatste arbeidsbeperkten is bovendien ruim beneden het landelijk gemiddelde.

Sven richt zich niet alleen op onze organisatie (ABN AMRO). Ook landelijk zet hij zich in om andere werkgevers te inspireren mensen met een arbeidsbeperkten een kans te geven. Hij werkt bijvoorbeeld nauw samen met Onbeperkt aan de Slag om dit te faciliteren.

Hij is verder intensief betrokken bij de lobby om de wet- en regelgeving zo te verbreden dat iedereen met een vastgestelde arbeidsbeperking onder de doelgroep van de wet valt om daardoor discriminatie binnen een kwetsbare groep te vermijden. Hij is tenslotte ook in gesprek met landelijke politici om de wetgeving te vereenvoudigen, waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt om arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

De tweede Award die werd uitgereikt was de Voorloper Award. Deze Award werd uitgereikt aan die organisatie die een echte voorloper is op het gebied van inclusiviteit! Men zet daadwerkelijk mensen met een zintuiglijk talent in de organisatie in en inspireert andere organisaties dit ook te doen.

Deze Award is gewonnen door Webmastery. Webmastery is in 2012 gestart door Margaret Massop als bureau in social media en webredactie. Zij werken volgens het nieuwe werken: vanuit huis met flexibele uren. Dit geeft ze de kans om ook mensen aan te nemen die om een medische reden niet (makkelijk) op kantoor kunnen werken. Inmiddels zijn er 7 mensen in dienst, waarvan 5 met een arbeidsbeperking, waarvan 3 slechthorend. Sofie is doof geboren en heeft een CI. Claudia heeft een aandoening waar slechthorendheid een onderdeel van is. En de derde ben ikzelf. Ik ben zowel slechthorend als slechtziend. We zijn allemaal in dienst voor 4 tot 12 uur per week.

Omdat we veel via mail en chats werken geeft Margaret aan dat ze nauwelijks merkt dat de medewerkers slechthorend zijn. Als het kan skypen we. Bij groepsafspraken wordt er opgelet dat we in een omgeving zitten met weinig omgevingsgeluid. Indien nodig worden tolken ingezet. Bij de workshop filmpjes maken waren er bv 2 tolken. Bij online te volgen workshops kan een schrijftolk geregeld worden. Verder hebben we met alle collega's een workshop Nederlands met Gebaren gevolgd.

Margaret inspireert graag andere organisaties. Ze is lid van De Normaalste Zaak, Social Enterprise NL en Nudge. Werkt mee aan interviews en verwijst organisaties graag naar C-talents. Ze vertelde dat ze laatst een partij die stoelmassages geeft heeft getipt op het gebruik van visueel beperkte talenten via Ctalents.

Als laatste is de Ambitie Award uitgereikt. Deze Award werd uitgereikt aan de organisatie die een absolute meerwaarde ziet van zintuiglijk uitgedaagd talent in de eigen organisatie en heeft daarvoor alles klaar staan om in 2018 tot realisatie te komen. Daarnaast heeft deze organisatie een serieuze inclusieve ambitie voor de nabije toekomst!

Deze Award is gewonnen door de Rabobank.

Rita heeft een sterke rol binnen de Rabobank Organisatie om mensen met een beperking aan te trekken in reguliere functies. Er is inmiddels door haar en daarmee de Rabobank een stevige ambitie met bijbehorende targets voor 2018 zowel op centraal als lokaal niveau neergezet. Op de centrale afdelingen worden de eerste mensen met een beperking reeds ingezet.

Ook brengt Ronald Korpershoek als een van de trendsetters voor het onderwerp arbeidsparticipatie binnen de Rabobank Groep nu op de kaart. Ondanks zijn eigen visuele beperking, heeft dit zijn eigen ambitie in zijn carrière nooit beperkt. Daarnaast is hij de grondlegger van het medewerkersnetwerk RAP aan de slag, ofwel Rabo Arbeidsparticipatie, waarbij ontzorgen, ontwikkelen en versterken van medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de Rabobank organisatie centraal staan. Ronald heeft een buddy-systeem tussen medewerkers met een beperking ingericht, waardoor onderlinge ervaringen gedeeld kunnen worden en kennis/ervaring vergroot worden en fungeert hij samen met RAP als vertegenwoordiging richting de werkgever en zorgt voor een bijdrage in de relatie klant/bank. Met veel respect willen wij, leden van RAP, zijn inzet en toewijding voor deze groep medewerkers met een beperking hartelijk danken voor zijn passionele inzet, harde werk en toewijding. Hij verdient deze award en zal hiermee nog meer mensen inspireren tot inclusief werkgeven.

De overige gasten gingen ook niet met lege handen naar huis; voor iedereen stond een goodiebag klaar met speciale items die allen een link hadden naar 1 van de 5 zintuigen: horen/ voelen/ zien/ ruiken/ proeven.

We kunnen stellen dat het een zeer geslaagde middag was en zeker voor herhaling vatbaar!

Harpist

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars