Duurzame talent matching voor werknemers met een auditieve en/of visuele beperking.

Bent u HR- of lijnmanager en wilt u écht aan de slag met diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie doelen kunnen vanuit wettelijke verplichtingen en/of vanuit visie worden gedreven. Waar u ook bent in dit proces, Ctalents is uw partner voor inspiratie en ondersteuning bij het opzetten van een werkend inclusiebeleid en toepassingen in uw organisatie op het gebied van mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen we door te laten zien wat kiezen voor inclusie nu eigenlijk betekent en waarom het voor uw organisatie van belang is om dit te managen.

“Het mooiste compliment wat ik ooit heb gekregen was van mijn teamleider die zei ‘jij bent gewoon een collega zoals wij’. “

Debbie, Adviseur Dagelijkse Bankzaken

Er zijn voorbeelden van verschillende organisaties die al aan de slag zijn gegaan met diversiteit en inclusie. Zij laten zien dat er veel mogelijk is, en dat de diversiteit aan inclusiebeleid even breed is als de diversiteit op de arbeidsmarkt. Elke organisatie zal dan ook een eigen invalshoek en vertaling moeten kiezen die goed bij hem of haar past.

Waarom beginnen aan dit onderwerp?

 • Veranderingen op de arbeidsmarkt: in steeds meer sectoren lopen de tekorten op. Een organisatie die succesvol wilt groeien ontkomt er niet aan om anders te gaan kijken naar talent.
 • De maatschappij vraagt om organisaties die meer purpose driven te werk gaan
 • Mensen werken graag bij een organisatie waar ze trots op kunnen zijn
 • Quotumheffing
 • Participatiewet
 • Social Return
 • Wetenschappelijk bewezen: inclusie werkt en draagt daadwerkelijk bij aan een verbetering van het resultaat. Lees hier een recent onderzoek door Accenture.

Wilt u tips over het opzetten van een pragmatisch diversiteitsbeleid en de keuzes die er te maken? Doe nu onze Inclusion Check en ontvang persoonlijk advies op basis van uw bedrijfssituatie.

Wat houdt inclusie op het gebied van mensen met een beperking nu in?

 • Eerlijke behandeling krijgen van anderen (geen discriminatie);
 • Toegankelijkheid van producten, communicatie en de fysieke omgeving
 • Het wijzigen of flexibel om kunnen gaan van items, procedures of systemen om een persoon met een handicap in staat te stellen deze zo veel mogelijk te gebruiken (redelijke aanpassingen: zoals bv software); en
 • Het elimineren van de overtuiging dat mensen met een handicap ongezond zijn of minder in staat om dingen te doen (stigma, stereotypen).

Inclusiviteit bij Provincie Utrecht

Dat betekent dat op al deze onderwerpen je een vertaalslag zal moeten maken binnen de organisatie. De ervaring leert dat als er alleen wordt gekeken naar 1 of enkele van deze onderwerpen echte inclusie niet zal worden bereikt. Veel organisaties zijn momenteel aan de slag met inclusie doordat wet- en regelgeving (participatiewet, quotumwet, social return) dit van ze vraagt. Een pracht moment om dit onderwerp ook professioneel op de kaart te zetten en inclusie ook echt voor de organisatie te laten werken.

Inclusie is een keuze, onderdeel van je strategie en je operations.

Mensen zijn namelijk het grootste kapitaal van organisaties. De vraag is echter hoe  je dat optimaal kan benutten. Daarin is dit onderwerp niets anders, al is dat nog niet vanzelfsprekend. Het beste halen uit medewerkers betekent rekening houden met hun waarden, normen, wensen en behoeften, en die verschillen meer naarmate er meer diversiteit is qua afkomst, sekse, leeftijd, werkstijl, opleidingsniveau, uitdagingen etc. Het gaat hier niet alleen om de mensen met een beperking maar juist ook alle collega’s en leidinggevenden binnen de organisatie. 

In veel organisaties zijn HR-beleid en organisatiecultuur nog niet optimaal toegesneden op een echt divers personeelsbestand.  

Vaak wordt het ook afgedaan als een soft onderwerp of wordt het gezien als een kostenpost/project. Toch is het, zeker met het oog op de continuïteit van de organisatie, van groot belang dat organisaties kunnen omgaan met echte diversiteit onder hun medewerkers en te kiezen voor inclusie. Niet omdat het moet maar omdat het gewoon heel goed voor je kan werken. De resultaatgerichte manager doet er daarom goed aan werk te maken van ook dit diversiteitsvraagstuk.


De Ctalents werkwijze voor werkgevers.

Ontdek jij je verborgen talent?

Meld je aan via ons contactformulier en geef je talent de kans op ontdekking