Zintuiglijk talent? Wat bedoelen we hier precies mee?

Zintuiglijk talent zijn mensen met een visuele of auditieve beperking. Doordat zij één zintuig missen, zijn andere zintuigen beter ontwikkeld. Daarbij kunnen zij net als ieder ander meedraaien in een organisatie. Wellicht zijn er een paar aanpassingen nodig, maar dit zou niet een drempel moeten zijn. Werkplekaanpassingen worden vergoed door het UWV.

Blind & slechtziend
Mensen met een visuele beperking krijgen tijdens hun werk te maken met allerlei praktische problemen. Deze verschillen per persoon, want geen enkele visuele beperking is hetzelfde. De meeste mensen zullen hun beperking willen compenseren zodat ze allerlei activiteiten al dan niet op een andere manier toch uit kunnen voeren. Omdat de waarneming met de ogen (voor een deel) is komen te vervallen, worden andere zintuigen veel intensiever gebruikt. Voor een buitenstaander vallen misschien vooral de beperkingen van slechtziendheid op. Terwijl bij langdurig contact blijkt dat een slechtziende allerlei competenties heeft ontwikkeld, die de gemiddelde werknemer niet bezit. Het is dus van belang dat iemand met een visuele beperking de juiste functie krijgt binnen een bedrijf. Een functie, waarin de praktische problemen op te vangen zijn en de unieke competenties een meerwaarde opleveren.

Doof & slechthorend
Doofheid en slechthorendheid is een auditieve beperking waarbij op de werkvloer de focus ligt op de communicatie. Zij beheersen (vaak) gebaren, maar het overgroot deel van Nederland niet, als gevolg dat de communicatie niet gemakkelijk gaat. Omdat de communicatie voor een groot deel gesproken is, vergt dit veel energie van de dove of slechthorende medewerker om dit allemaal te volgen. Voor doven en slechthorenden zijn op de werkvloer verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals een tolk Gebarentaal en solorapparatuur.

Non verbale communicatie
Echter door doofheid en slechthorendheid worden andere zintuigen extra geprikkeld en wordt de creativiteit en wil om te overleven ook extra gestimuleerd. Communicatie bestaat uit een groot deel uit non verbale communicatie. Door de beperking is deze doelgroep zeer visueel ingesteld en zal dat dus juist hun kracht zijn.

Zij zullen vaker zaken op de werkvloer opmerken en kunnen daar weer goed op inspelen. Ook ligt de focus op werk sterker qua concentratie, omdat zij de omgeving beter kunnen buitensluiten tijdens individuele werkzaamheden. Het communiceren met een dove/ slechthorende vereist wel inspanning, maar daar tegenover heb je een zeer aandachtig gesprekspartner.

Met eventuele aanpassingen en met geduld kan een bedrijf een zeer goed gemotiveerde werknemer met een gehoorbeperking in huis halen.

Neem direct contact met ons op

Wilt u weten wat Ctalents voor u kan betekenen? Neem dan direct contact op.