Inclusie echt laten werken binnen jouw organisatie

Een man zit samen met een vrouw op een werkplek te werken en laat iets zien op zijn laptop

Het lastige te tackelen probleem met inclusie is dat de meeste mensen zich vaak niet realiseren dat ze anderen buitensluiten. Bijna iedereen zal zeggen niet te discrimineren. Het belangrijkste is dat iedereen de effecten van binnen en buiten de groep kent, evenals onze gedachten. We identificeren ons onbewust met mensen die dicht bij ons staan. We begrijpen deze groep en zijn ook snel geneigd om met deze groep te gaan samenwerken. Mensen die ‘anders’ zijn, worden onbewust geclassificeerd als ‘buiten groepen’. Een groep die we niet goed kennen en die we onbewust classificeren als de minder goede groep en hier werken we dan ook minder graag mee samen. Dit principe heet ook wel het ‘Thinking, Fast and Slow‘ van Daniel Kahneman.

“Het beleid van inclusiviteit begint met het voorhouden van een spiegel. Hoe open is de organisatie voor iedereen”?

Het beleid binnen de organisatie

Het beleid van inclusiviteit begint met het voorhouden van een spiegel. Hoe open is de organisatie voor iedereen? Hoe divers is het personeelsbestand? Welk gedrag laten we bewust en onbewust zien aan andere mensen die niet tot de “gewone Nederlander” behoren? Enkele interessante opmerkingen die bijzondere omstandigheden benadrukken, kunnen op den duur toch leiden tot een gevoel van afwijzing. Het grootste probleem: andere mensen in de organisatie beseffen niet dat ze onbewust een scheiding maken. Als mensen zich echt bewust zijn van hun gedrag, hebben ze de neiging om het te bagatelliseren. Alleen wanneer mensen zich bewust zijn van dit gedrag en de impact ervan, kunnen de barrières worden weggenomen en kan ander gedrag worden bevorderd.

De inspiratiesessie

Om dit zoveel mogelijk weg te nemen hebben wij de Inspiratiesessie bedacht. Dit is een sessie die wij houden als er een nieuwe collega start. Hierbij geven we ruimte om de collega zichzelf en zijn beperking voor te stellen. Ook geven we hier de ruimte voor de roze olifanten vragen. Dit zijn de vragen die mensen hebben, maar eigenlijk niet durven te stellen. Door dit aan het begin te doen zorgt dit ervoor dat iedereen in dezelfde richting denkt en dit resulteert in een duurzame plaatsing.

Wil jij weten hoe jij inclusie echt kan laten werken binnen jouw organisatie? Plan een afspraak in met een adviseur inclusie of doe de One Minute Check.