Wat is inclusie?

Iedereen kent het woord inclusie. Maar wat betekent inclusie? Inclusie houdt in dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, betrokken worden in de maatschappij en dat er geen verschillen zijn in hoe mensen behandeld worden.

Wil je voorbeelden van inclusie? Lees hier hoe Mirjam aan de slag ging bij de Politie of bekijk onze andere blogs.

Op deze pagina kom je erachter waarom inclusie zo belangrijk is en hoe je het kan implementeren binnen jouw organisatie. Daarbij bespreken we de volgende punten:

 • Waarom is inclusie belangrijk?
 • Waarom zou je beginnen met inclusie?
 • Hoe bevorder je het?

Waarom is inclusie zo belangrijk?

Veel mensen willen zorgen voor diversiteit op de werkvloer en strijden voor een inclusieve samenleving. Door je te richten op inclusie en diversiteit binnen een organisatie kan er gezorgd worden voor een eerlijker werkveld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat biedt mensen een eerlijke kans op een baan. Dit is positief voor de persoon die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt, maar ook voor de organisatie zelf. Deze mensen hebben vaak een studie gedaan en hebben talenten die ze op dit moment niet kunnen laten zien. Zo zit bijvoorbeeld meer dan 70% van de mensen met een visuele en/of auditieve beperking werkloos thuis, terwijl ze vaak hoogopgeleid zijn.

Daarnaast is, uit het onderzoek The Disability Inclusion Advantage van Accenture, gebleken dat bedrijven die zich richten op inclusie en diversiteit financieel succesvoller zijn dan bedrijven die dit niet doen. Deze ‘voorlopers’ uit het onderzoek bereikten op meerdere vlakken economische voordelen:

 • 28% hogere winsten
 • 200% hoger netto inkomen
 • 30% hogere winstmarges

Lees in dit artikel meer over hoe deze inclusieve organisaties economisch voordeel hebben behaald. Ctalents heeft zelf de Ctalents Disability Inclusion Check ontwikkelt, waarbij je kan zien hoe inclusief jouw organisatie is. Na de check krijg je gepersonaliseerd advies over hoe jouw organisatie succesvoller kan worden op het gebied van inclusie.

Welke mogelijkheden heeft Ctalents voor jouw organisatie?

Beantwoord een paar korte vragen en kom er in 1 minuut achter hoe Ctalents jouw organisatie kan ondersteunen op het gebied van inclusiviteit. Daarnaast krijg je gratis tips om toe te werken naar een toegankelijke organisatie.

New call-to-action

Waarom zou je beginnen met inclusie?

Er zijn veel redenen om te beginnen met inclusie binnen je eigen organisatie. Deze benoemen we hieronder.

 • Ten eerste zijn er veel veranderingen op de arbeidsmarkt. In steeds meer sectoren lopen de tekorten van werknemers op. Een organisatie die succesvol wil groeien ontkomt er niet aan om anders te kijken naar (het binnenhalen van) talent.
 • Ten tweede vraagt de maatschappij om organisaties die meer doelgericht te werk gaan.
 • Daarnaast werken mensen graag bij een organisatie waar ze trots op kunnen zijn: dit onderwerp draagt bij aan werkgeluk.
 • Quotumheffing: De Quotumwet houdt in dat werkgevers met meer dan 25 werknemers straks verplicht zijn om een percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Behalen ze dit percentage niet, dan volgt een boete. Reken  het wettelijke quotumpercentage van jouw bedrijf uit, zodat je weet wat je minimale doelstelling is.
 • Participatiewet: De participatiewet heeft als doel dat jong gehandicapten gaan werken naar vermogen.
 • Social Return: Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit overheidsopdrachten (inkopen of aanbestedingen) zie je steeds vaker een verplichting op Social Return of SROI. Het doel van Social Return is dat een investeringen door een gemeente of overheid concrete sociale winst oplevert.
 • Als laatste: wetenschappelijk is bewezen dat inclusie werkt en daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Lees hier hoe je begint met het invoeren van inclusie binnen jouw eigen organisatie

Hoe bevorder je het?

Het is soms lastig om binnen een organisatie draagvlak te creëren voor het aannemen van mensen met een beperking, maar diversiteit op de werkvloer levert veel op. Bekijk daarom onze tips over hoe jij voor draagvlak kan zorgen binnen een organisatie voor inclusie. Dit laat mensen binnen de organisatie zien dat inclusie juist zorgt voor een betere organisatie. Daarbij: het inclusiever maken van een organisatie is nog nooit tegengevallen.

Het is daarnaast belangrijk om goed te kijken welke (onterechte) vooroordelen en stigma’s je hebt over mensen met een beperking.

Wil je inclusiviteit echt laten werken? Lees dan deze blog.

Meer weten over inclusie?

Plan een vrijblijvende afspraak in met onze Adviseurs Inclusie om samen te bespreken wat je mogelijkheden zijn voor jouw organisatie.

New call-to-action

Ontdek jij je verborgen talent?

Meld je aan via ons contactformulier en geef je talent de kans op ontdekking