Wat is Social Return

Via Social Return, ook wel Social Return On Investment (SROI) genoemd, wordt er (meer) werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast financiële winst behalen bedrijven dankzij deze aanpak ook sociale winst; Social Return On Investment. Opdrachtgevers creëren Social Return door sociale voorwaarden op te nemen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Ze vragen opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of een werk/leer- of stageplaats aan te bieden om zo hun unieke talenten te benutten.  

De klassieke, meest geziene vorm van Social Return bestaat uit een percentage over de inkoopsom. Bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom in geval van product levering of 10% van de loonsom in geval van dienstverlening. Maar steeds meer opdrachtgevers kiezen voor hun eigen invulling van Social Return. Per opdracht en opdrachtgever kan de hoogte van Social Return dus verschillen.  

Een vrouw te schrijven op kantoor en er loopt een vrouw langs.

Doelgroep Social Return 

De doelgroep voor Social Return is groot. Alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vallen hier namelijk onder. Bijvoorbeeld iedereen die:

  • Valt onder de participatiewet. Dit is iedereen die kan werken, maar dit niet kan zonder ondersteuning of hulpmiddelen.
  • Valt onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
  • Een WGA-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering ontvangt.
  • Tot de groep niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) behoort.
  • Een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt en langer dan twaalf maanden werkloos en/of vijftig jaar oud zijn.
  • Is opgenomen in het doelgroepregister. In dit register staan mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen het kabinet en de werkgevers

Organisaties met een divers en inclusief personeelsbestand zijn creatiever en beter in het oplossen van verschillende problemen.

Belang Social Return

Waarom is Social Return zo belangrijk? Ten eerste omdat je er meer toptalent en meer opdrachten mee binnenhaalt en je ook echt iets betekent voor de samenleving. Ten tweede omdat mensen met een auditieve of visuele beperking jou helpen op een andere manier te kijken naar jouw organisatie en de wereld om ons heen. Organisaties met een divers en inclusief personeelsbestand zijn creatiever en beter in het oplossen van verschillende problemen. Ze kijken namelijk op een bredere manier naar dingen. Ten derde stimuleren of verplichten steeds meer inkopers van (semi-)overheden en grote bedrijven hun opdrachtnemers tot Social Return bij hun opdrachten of aanbestedingen. En tot slot de belangrijkste reden: Social Return verhoogt het werkgeluk van jouw werknemers. Een sociaal bedrijf is namelijk een bedrijf om trots op te zijn. En wie wil daar nou niet werken? Lees hier hoe je Social Return in kunt vullen voor jouw organisatie.

Ben je benieuwd naar hoe Ctalents jou kan helpen met Social Return? Doe de One Minute Check of plan een afspraak met een Adviseur Inclusie.